fbpx
Nieuwe Europese privacywetgeving AVG
Gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2018 om 13:44

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben we de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld.
Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan gerust contact op via info@beautybyroos.nl.

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.beautybyroos.nl en ontvangers van online mailingen van Beauty by Roos hierna te noemen: wij of de Salon.
Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Beauty by Roos BV of kijk op deze website.

GRONDSLAG EN DOEL GEGEVENSVERWERKING

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• het inplannen van afspraken met u;
• het u goed van dienst kunnen zijn in de Beauty by Roos salons;
• het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• het dienen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten, in de salons of via de webshop van Beauty by Roos;
• klanttevredenheidsonderzoeken
• ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• ter verbetering van onze websites en webshops;
• het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

WELKE GEGEVENS SLAAN WIJ OP?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) websites, webshops en als klant of potentiele klant van Beauty by Roos via telefonisch contact:

Wanneer door uzelf ingevuld in een contactscherm:
• Uw naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw bankrekeningnummer met tenaamstelling voor automatische incasso
• Uw BSN nummer in geval u kiest voor een abonnement

Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten met de Beauty by Roos salons bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met u:
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten
• Verkochte abonnementen
• SEPA incasso’s
• Betaalgeschiedenis
• E-mails en SMS-jes die aan u gestuurd zijn.
Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/ voogd, op naam van de ouders/voogd. Onder de 18 jaar kunnen geen abonnementen afgesloten worden.

COOKIES

Onze bedrijf gebruikt op haar websites en webshops de volgende soorten cookies:
1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
Wij geven u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons. Als u op een van deze buttons klikt, wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de websites: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram etc.
Daarnaast gebruikt Beauty by Roos deze cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Beauty by Roos heeft hier geen invloed op. Beauty by Roos heeft uw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders. Wij vragen deze toestemming mondeling aan de ouders. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met Beauty by Roos BV.

KLACHTRECHT

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty by Roos dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:
– banken (pin, credit card of automatische incasso)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)
– leveranciers van ons afspraaksysteem en kassasysteem
– Payment service providers voor online bestellingen
– Deurwaarders of incasso diensten inzake niet betaalde termijnen van een abonnement
Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website door middel van hyperlinks of banners kunnen worden bezocht.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Beauty by Roos BV.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

CONTACTGEGEVENS

Beauty by Roos B.V.
Adres hoofdkantoor:
Algolweg 18 D
3821 BH Amersfoort
Telefoon: 033-7600010
Email: info@beautybyroos.nl
KvK-nummer: 08164562

Bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 22:00 uur
Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zondag gesloten